Výzdoba interiéru kaple

Realizované práce v interiéru kaple obce Stan - Vítanov:
  • Kompletní práce na oltáři
  • Výmalba stěn, imitace kamenného obkladu
  • Renovace zábradlí
Jiří Štika - malíř a dekoratér
Starý stav
Starý stav
Starý stav
Starý stav
Starý stav
Starý stav
Starý stav
Oltář
Oltář
Detail soklu oltáře
Detail oltáře
Oltář
Detail soklu oltáře
Imitace kamenného obložení
Imitace kamenného obložení
Renovované zábradlí
Pohled na dokončenou vstupní část kaple
Dokončený oltář
Dokončený oltář i stěny
Dokončená stěna s imitací kamenného obložení
Podpis autora